Kako uvesti CRM v podjetje

Kako torej uvesti CRM v podjetje? Uvedba sistema je daleč od tega, da se nabavi potrebna programska oprema, izobrazi informatike in tržnike ter se nato pričakujejo rezultati. Kot vsaka druga strategija, se tudi ta začne v vrhu podjetja.
 
Za uvajanje CRM sistema v podjetje je najprej potrebno spremeniti miselnost zaposlenih, predvsem pa pogled na stranko. Bistvo CRM je namreč celovit pogled na stranko, ki vključuje informacije, pridobljene iz vseh prodajnih kanalov, vseh sektorjev in oddelkov bank (marketing in sklepanje poslov, prodaja in svetovanje, kalkulacije).
 
Kot smo različni posamezniki, tako so različna tudi podjetja in njihova poslovanja. Ponujanje enovite rešitve za podjetje, ne glede na njihovo dejavnost, velikost ali želje je po našem mnenju premalo ciljni pristop. Bistvena prednost naših CRM rešitev je prav njihova prilagodljivost vašemu poslovanju. Prilagodljivost v povezljivosti z vašimi obstoječimi sistemi, posebnostmi v vaših procesih poslovanja in razmišljanja.

Uvajanje sistema ravnanja odnosov s strankami v podjetje temeljil na konceptu:

  1. določitev ciljev, želja, izhodišč in možnosti
  2. razčlenitev celostnega problema na smiselne in zaokrožene celote
  3. priprava strategije na krovni ravni za doseganje ciljev
  4. določitev ciljev, želene fukcionalnosti s poslovnega vidika posamezne enote
  5. SWOT analiza obstoječega dela in posameznih procesov
  6. alternativni predlogi možnih rešitev problema s strani podjetja in izvajalca ter želja zaposlenih
  7. pregled možni rešitev in izbira najboljše alternative
  8. priprava pilotskega prototipa za posamezno celoto
  9. testna uporaba v praksi in ugotavljanje pomanjkljivosti
  10. popravki, dograjevanja in končne verzije posameznih rešitev
Sistemska rešitev se rešuje na različnih nivojih. Medtem, ko se na najvišji ravni  z vodstvom podjetja določi krovna strategija in usklajevale možnosti, se na nižjih operativnih ravneh izgradi in uvede praktični posamezni pilotski projekt. Zgradba sistema se tako razčeni na več segmentov, kar je omogočilo lažji pregled nad delom in celotno izvedbo.
 
 
CRM mobilni sistemi so prilagodljivi. Izkoristite to možnost in kreirajte sistem po meri vašega poslovanja. Kontaktirajte nas in skupaj bomo pregledali vaše priložnosti.
 
Zaupajte CRM strategijo sposobnim in zanesljivim. Na voljo smo vam, ker verjamemo, da smo boljši in lahko naredimo vaše poslovanje uspešnejše!