SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Storitve in produkte spletnih strani in portalov podjetja Oblikovanje.com d.o.o, Slovenska 25, 9000 Murska Sobota, ID za DDV: SI119817096, zakoniti zastopnik Nonkovič Alenka, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, Srg 200500719, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov, lahko koristite s potrditvijo obrazca, ki ste ga prejeli na e-naslov.

V podjetju Oblikovanje.com d.o.o. sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo prijavo na naše storitve, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem upravljalcu mojih osebnih podatkov družbi Oblikovanje.com d.o.o., da zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za naslednje namene:

Posredovanja sporočil z oglasnimi vsebinami za namen:

  • Obveščanja o novostih produktov, o novih produktih in storitvah, posebni dnevni ponudbi, ugodnostih pri plačilih za produkte in storitve, o novicah in dogodkih, ki so vsakokrat objavljene na spletnih straneh podjetja.
  • Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za namen obveščanja na e-naslov.
  • Seznanjen/a sem z dejstvom, da se lahko kadarkoli odjavim/odstopim od soglasja za namen prejemanja sporočil z oglasnimi vsebinami s klikom na odjavo posamezne poti.
  • Potrjujem da sem starejši/a od 15 let in seznanjen/a s Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov, katere sem podal prostovoljno ter s svojimi pravicami do upravljalca mojih osebnih podatkov.
  • Vaše osebne podatke bomo hranili dokler se ne boste s klikom na odjavo odjavili iz naše zbirke osebnih podatkov za posamezne namene uporabe in poti.

Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se bo vršila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 in družba, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito obdelavo.

Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov, katere ste nam posredovali ne bomo prenašali izven naše zbirke osebnih podatkov.

Poleg odjave/odstopa od vašega soglasja za posamezne namene imate v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ZVOP-1 in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 še naslednje pravice, ki jih pri družbi lahko uveljavljate pisno na e-naslov info@oblikovanje.com

  • Zahtevo za dostop do svojih osebnih podatkov.
  • Zahtevo, da se vam dopustiti, da osebne podatke popravljate in dopolnjujete v obsegu, ki ga predvidevajo rubrike soglasja.
  • Zahtevo, da se vam posreduje poročilo za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je družba uporabljala.
  • Zahtevo za omejitve obdelave osebnih podatkov.
  • Vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo lahko zahtevate skladno z 31. členom ZVOP1-1.

V kolikor menite, da so kršene vaše pravice se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca.